>>>Späť na hlavnú stránku<<<

O mne

 

Po dokončení štúdia klasickej archeológie a histórie na Trnavskej univerzite a archeológie na Jagelovskej univerzite v Krakove som úspešne absolvoval interné doktorandské štúdium v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre. V súčasnosti som samostatným vedeckým pracovníkom a vediem pracovisko Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied vo Zvolene. Externe vyučujem na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od rokov 2012 a 2013 som členom odborných poradných orgánov Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu SR. Od roku 2010 som členom Komisie výstavby a územného rozvoja pri MsZ vo Zvolene. Rovnako som členom medzinárodnej pracovnej skupiny Európskej asociácie archeológov zaoberajúcou sa manažmentom poľnohospodárskej, lesnej a vidieckej krajiny v Európe. Odborne sa zameriavam na ochranu kultúrneho dedičstva a manažment archeologického a kultúrneho dedičstva na Slovensku. Špecializujem sa na výskum Slovenska v dobe rímskej, avšak v súčasnosti bádam predovšetkým na stredovekých hradoch. Mojou srdcovou lokalitou je Pustý hrad vo Zvolene, kde každoročne s niekoľkými desiatkami študentov, nezamestnanými i ďalšími pracovníkmi realizujeme výskum a obnovu tejto jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky. Okrem záchrany kultúrneho dedičstva vytvára tento projekt u študentov a ďalších nadšencov vzťah k histórii i prírode a zároveň poskytuje možnosť pracovnej realizácie nezamestnaným.