>>>Späť na hlavnú stránku<<<

- podpora vidieka a podpora regiónov na juhu stredného Slovenska a ich infraštruktúry

Je potrebné v maximálnej miere podporiť vidiek – farmárov a podnikateľov v agroturistike v regiónoch, ktoré sú dlhodobo zanedbávané (Gemer, Novohrad, Hont, Tekov). Sú to regióny, kde je dlhodobo vysoká nezamestnanosť a investori sa im už desaťročia vyhýbajú. Rozvinul by sa tým aj cestovný ruch v oblasti, ktorá má turistom naozaj čo ponúknuť.

Pre rozvoj stredného Slovenska a mesto Zvolen je mimoriadne dôležitá výstavba rýchlostnej komunikácie R2: Zvolen-západ – Zvolen-východ (obchvat Zvolena), pričom osobne preferujem jej severný variant. Od už rozbehnutých prípravných prác treba prejsť čo najskôr k realizácii ďalších úsekov R2 od Kriváňa v smere na Lučenec a Rimavskú Sobotu.

Podporujem obnovenie osobnej dopravy na trati Zvolen - Šahy malými motorovými vlakmi. Obyvatelia regiónu Hontu jej zrušením utrpeli na komforte cestovania a určite by privítali jej obnovenie.